Додаток №4

                                                                                             до наказу Запорізького обласного

                                                                                                                     центру зайнятості

                                                                                                             від 10.01.2020 №_5-О__

 

Інформаційна картка адміністративної послуги з скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

Запорізький обласний центр зайнятості

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Запорізький обласний центр зайнятості

69001, м.Запоріжжя, вул.Незалежної України, 56-а

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер, 800 - 1700

п’ятниця, 800 - 1545

обідня перерва, 1200 – 1245

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон:(061) 239-80-07, факс:(061) 239-87-18; 
E-mail : 03491412@mail.gov.ua

http://www.dcz.gov.ua/zap

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р № 5067-VI (із змінами, внесеними Законом України від 23.05.2017 р. № 2058-VIII)

Умови отримання адміністративної послуги

5.

Підстава для одержання адміністративної послуги

- Трудовий договір (контракт) з іноземцем чи особою без громадянства припинено;

- припинено виконання договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб'єктами господарювання, у зв'язку з яким був направлений іноземець або особа без громадянства;

- територіальний орган або підрозділ центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, прийняв рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

 

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява у довільній формі про скасування дозволу;

 

дозвіл.

7.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає особисто або через уповноважену ним особу.

8.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатна.

9.

Результат надання адміністративної послуги

Скасування дозволу.