Додаток 6

до наказу Запорізького обласного центру зайнятості

______________  № ________

 

Технологічна картка

адміністративної послуги з внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Запорізький обласний центр зайнятості

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів(дія, рішення)

1.

Прийом, реєстрація заяви з пакетом документів та складання опису

Працівники відповідального підрозділу центру зайнятості, філії

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи ЗОЦЗ/

юридичний відділ ЗОЦЗ/

адміністратор міського, міськрайонного центру зайнятості, філії

У день надходження заяви

2.

Внесення інформації про отримання документів до журналу реєстрації документів поданих роботодавцями з питання видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства та видачі оформленого дозволу

Працівники відповідального підрозділу центру зайнятості, філії

Адміністратор міського, міськрайонного центру зайнятості, філії

У день

находження заяви

3.

 

Перевірка заяви та доданих до неї документів на наявність підстав для зупинення розгляду

Працівники юридичного відділу ЗОЦЗ

Юридичний відділ ЗОЦЗ

Протягом наступного робочого дня після отримання заяви

4.

Прийняття рішення про зупинення розгляду заяви (за наявності підстав)

Керівник ЗОЦЗ

Директор/ заступники директора ЗОЦЗ

Не пізніше наступного робочого дня після перевірки заяви та доданих до неї документів 

5.

Повідомлення заявника про зупинення розгляду заяви

Працівники юридичного відділу ЗОЦЗ

Юридичний відділ ЗОЦЗ

Протягом двох робочих днів  після прийняття рішення про зупинення розгляду заяви

6.

Прийняття рішення регіональним центром зайнятості щодо внесення змін до дозволу

Керівник ЗОЦЗ

Директор/ заступники директора ЗОЦЗ

3 робочих дні

з дня отримання заяви та документів; строк прийняття рішення за обставин зупинки розгляду заяви, продовжується з дня подання заяви про додавання документів або мотивувального листа,

з урахуванням часу який минув до зупинення розгляду заяви

7.

Оформлення дозволу

Працівники юридичного відділу ЗОЦЗ

Юридичний відділ ЗОЦЗ

1 робочий день з дати прийняття рішення,

в межах встановлених строків

8.

Видача суб’єкту звернення результату адміністративної послуги

Працівники відповідального підрозділу центру зайнятості, філії

Юридичний відділ ЗОЦЗ/

адміністратор міського, міськрайонного центру зайнятості, філії

У день звернення

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги.

Рішення про відмову у внесенні змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства може бути оскаржене до Державного центру зайнятості або

в суді.