Додаток 2

до наказу Запорізького обласного центру зайнятості

______________  № ________

 

Технологічна картка

адміністративної послуги з видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

Запорізький обласний центр зайнятості

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів(дія, рішення)

1.

Прийом, реєстрація заяви з пакетом документів та складання опису

Працівники відповідального підрозділу центру зайнятості, філії

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи ЗОЦЗ/

юридичний відділ ЗОЦЗ/

адміністратор міського, міськрайонного центру зайнятості, філії

У день надходження заяви

2.

Внесення інформації про отримання документів до журналу реєстрації документів поданих роботодавцями з питання видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства та видачі оформленого дозволу

Працівники відповідального підрозділу центру зайнятості, філії

Адміністратор міського, міськрайонного центру зайнятості, філії

У день

находження заяви

3.

Перевірка заяви та доданих до неї документів на наявність підстав для зупинення розгляду

Працівники юридичного відділу ЗОЦЗ

Юридичний відділ ЗОЦЗ

Протягом наступного робочого дня після отримання заяви

4.

Контроль за надходженням коштів на рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, у разі платності послуги

Працівники відділу бухгалтерського обліку/ юридичного відділу ЗОЦЗ

Відділ бухгалтерського обліку/юридичний відділ ЗОЦЗ

Не пізніше наступного робочого дня після надходження заяви та доданих до неї документів 

5.

Прийняття рішення про зупинення розгляду заяви (за наявності підстав)

Керівник ЗОЦЗ

Директор/ заступники директора ЗОЦЗ

Не пізніше наступного робочого дня після перевірки заяви та доданих до неї документів

6.

Повідомлення заявника про зупинення розгляду заяви

Працівники юридичного відділу ЗОЦЗ

Юридичний відділ ЗОЦЗ

Протягом двох робочих днів з дня прийняття рішення про зупинення розгляду заяви

7.

Прийняття рішення регіональним центром зайнятості щодо видачі дозволу

Керівник ЗОЦЗ

Директор/ заступники директора ЗОЦЗ

7 робочих днів з дня отримання заяви та документів; строк прийняття рішення за обставин зупинки розгляду заяви, продовжується з дня подання заяви про додавання документів або мотивувального листа,

з урахуванням часу який минув до зупинення розгляду заяви

8.

Повідомлення заявника про прийняте рішення

Працівники юридичного відділу ЗОЦЗ

Юридичний відділ ЗОЦЗ

2 робочих дні

з дати прийняття рішення

9.

Оформлення дозволу

Працівники юридичного відділу ЗОЦЗ

Юридичний відділ ЗОЦЗ

1робочий день з дати прийняття рішення про видачу дозволу, в межах встановлених строків

10.

Видача суб’єкту звернення результату адміністративної послуги

Працівники відповідального підрозділу центру зайнятості, філії

Юридичний відділ ЗОЦЗ/

адміністратор міського, міськрайонного центру зайнятості, філії

У день звернення

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги.

Рішення про відмову у видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства може бути оскаржене до Державного центру зайнятості або в суді.