Додаток 10

до наказу Запорізького обласного центру зайнятості

______________  № ________

 

Технологічна картка

адміністративної послуги з видачі дублікату дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

Запорізький обласний центр зайнятості

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1.

Прийом та реєстрація заяви

з пакетом документів

Працівники відповідального підрозділу центру зайнятості, філії

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи ЗОЦЗ/

юридичний відділ ЗОЦЗ/

адміністратор міського, міськрайонного центру зайнятості, філії

У день надходження

2.

Внесення інформації про отримання документів до журналу реєстрації документів поданих роботодавцями з питання видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства та видачі оформленого дозволу

Працівники відповідального підрозділу центру зайнятості, філії

Адміністратор міського, міськрайонного центру зайнятості, філії

У день

находження заяви

3

Відмітка про отримання від центру зайнятості, філії та реєстрація регіональним центром зайнятості заяви роботодавця

Працівники відповідального підрозділу центру зайнятості

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи ЗОЦЗ/

юридичний відділ ЗОЦЗ

У день отримання заяви

4.

Прийняття рішення регіональним центром зайнятості щодо видачі дублікату дозволу

Керівник ЗОЦЗ

Директор/ заступники директора ЗОЦЗ

7 робочих днів

з дня отримання заяви

5.

Повідомлення роботодавця про прийняте рішення

Працівники юридичного відділу ЗОЦЗ

Юридичний відділ ЗОЦЗ

1 робочий день після прийняття відповідного рішення

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги.

Рішення про відмову у видачі дублікату дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства може бути оскаржене до Державного центру зайнятості або

в суді.