09.10.2019 | 13:13

За 9 місяців 2019 року на матеріальне забезпечення на випадок безробіття, соціальні послуги та заходи сприяння зайнятості, профілактику настання страхових випадків, допомогу по частковому безробіттю по Запорізькій області надійшло 372,6 млн. грн. Видатки розподілилися таким чином:

  • допомога по безробіттю – 356,3 млн. грн., у тому числі одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності – 4,7 млн. грн.;

  • допомога на поховання – 0,1 млн. грн.;

  • професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних – 1,0 млн. грн.;

  • видача ваучерів для підвищення конкурентоспроможності деяких категорій громадян – 0,2 млн. грн.;

  • організація громадських та інших робіт тимчасового характеру – 6,9 млн. грн.;

  • компенсація єдиного внеску роботодавцям – 5,0 млн. грн.;

  • інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням  та їх забезпечення – 1,8 млн. грн.;

  • профорієнтація та її забезпечення – 0,1 млн. грн.;

  • здійснення заходів відповідно до статті 241 Закону України "Про зайнятість населення" – 1,2 млн. грн.