Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації,

що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

 

1.Професія – 4211 Касир торговельного залу

2. Кваліфікація: 2 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

 

Завдання та обов’язки. Ознайомлюється з асортиментом наявних товарів і цінами на них. Одержує розмінну монету в кількості, необхідній для розрахунку з покупцями. Перевіряє справність електронного контрольно-касового апарата (ЕККА) та наявність чекової та контрольної стрічок. Перевіряє чіткість печатних відбитків та правильність встановлення дати і часу на чеку. Забезпечує введення відповідних грошових сум в ЕККА, визначає загальну суму продажу, одержує від покупця гроші на товар, проводить операцію закриття чека в ЕККА та роздруковує його, видає покупцю (клієнту) чек на суму та здачі. Веде журнал використання ЕККА. Перевіряє гроші за  використанні чеки. Підраховує гроші і здає їх в установленому порядку, звіряє суми реалізації з показаннями касових лічильників.

Повинен знати : порядок виконання касових операцій; правила розрахунку із споживачами; порядок одержання, зберігання та здавання грошей; ознаки платоспроможності державних грошових знаків; асортимент та роздрібні ціни на товари, що є у продажу; правила продажу продовольчих (непродовольчих) товарів; правила експлуатації сучасних видів ЕККА; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

       

4.Загальнопрофесійні вимоги:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й

навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати інформаційні технології.

ж)володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

 

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта та прискорене курсове навчання відповідного напрямку підготовки з присвоєнням кваліфікації касира торговельного залу 2 розряду.

 

  1. Сфера професійного використання випускника:

Торгівля. Роздрібна та оптова торгівля, заклади громадського харчування.

 

7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: по закінченню терміну навчання –  не менше 18 років.

7.2. Стать: жіноча, чоловіча.

7.3. Медичні обмеження.

 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації,

що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

 

1. Професія –4211 Касир торговельного залу

2. Кваліфікація: 3 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

 

Завдання та обов’язки. Веде журнал використання ЕККА, складає звіт з операцій, здійснюваних на цьому апараті. Забезпечує зберігання зазначених документів протягом встановленого строку. Перевіряє наявність штрихового коду на товарах. Ідентифікує товари за допомогою внутрішніх штрихових кодів, інших кодових позначок.

 

Повинен знати: форму розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками; асортимент, класифікацію, характеристику і призначення товарів; правила розшифрування артикулів, штрихового коду товару; порядок ведення касового журналу та складання касової  звітності; технічні засоби штрихового кодування та їх характеристики; порядок та умови маркування товарів внутрішніми штриховими кодами; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії і особистої гігієни.

 

4.Загальнопрофесійні вимоги:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й

навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати інформаційні технології.

ж)володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

 

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації «кваліфікований робітник» з професії касира торговельного залу 3 розряду без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією касира торговельного залу 2 розряду не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 3 розряду.

 

  1. сфера професійного використання випускника:

Торгівля. Роздрібна та оптова торгівля, заклади громадського харчування.

 

7.Специфічні вимоги:

7.1. Вік: по закінченню терміну навчання –  не менше 18 років.

7.2. Стать: жіноча, чоловіча.

7.3. Медичні обмеження.