Сучасному суспільству потрібні люди, які вміють швидко адаптуватися до змін. Підвищуються вимоги до рівня освіченості людини. Сьогодні щоб бути професійно реалізованим, необхідно володіти універсальними компетентностями або функціональною грамотністю.

ЮНЕСКО і Європейська комісія навіть встановили мінімальний рівень функціональної грамотності, необхідний кожному європейцеві для того, щоб «вписатися» в суспільство і не бути «соціальним інвалідом», не кажучи вже про професійну самореалізацію.

Що ж таке функціональна грамотність? Функціональна грамотність показує зв'язок між загальною освітою людини і її здатністю використовувати набуті знання на практиці в різних ситуаціях в реальному житті. Іншими словами, цей той набір умінь і навичок, який допомагає людям успішно вирішувати різні проблеми в суспільстві, максимально швидко адаптуватися і функціонувати в зовнішньому середовищі.

По суті, цене самі знання, а можливості людини

 • здобувати нові знання;

 • застосовувати отримані знання на практиці;

 • оцінювати своє знання-незнання;

 • прагнути до саморозвитку.

Функціональна грамотність нагадує здатність до логічного мислення, яке ми використовуємо при вирішенні різноманітних завдань в нашому житті. Велику роль відіграє практика роботи з текстом, здатність використовувати навички читання і письма  в повсякденному житті - оформити рахунок у банку, прочитати інструкцію до купленого комп'ютера і т.д.

Чи потрібно розвивати функціональну грамотність? Психологи стверджують, що розвивати її однозначно необхідно. Причина в тому, що саме вона допомагає нам справлятися з проблемами в нашому житті і робити вірні висновки.

Функціонально грамотна особистість - це людина, яка:

 • орієнтується в світі і діє відповідно з суспільними цінностями, очікуваннями та інтересами (наприклад, вміє співвідносити і координувати свої дії з діями інших людей);

 • здатна бути самостійною в ситуації вибору і прийняття рішень;

 • вміє відповідати за свої рішення;

 • здатна нести відповідальність за себе і своїх близьких;

 • володіє прийомами навчання і готовий до постійної перепідготовки;

 • володіє набором компетенцій, як ключових, так і з різних галузей знань;

 • для якої пошук рішення в нестандартній ситуації - звичне явище;

 • легко адаптується в будь-якому соціумі і вміє активно впливати на нього;

 • добре володіє усною і письмовою мовою як засобом взаємодії між людьми;

 • володіє сучасними інформаційними технологіями.

Чи володієш ти функціональною грамотністю і наскільки вона в тебе розвинена? Як це з’ясувати поговоримо наступного разу. То ж до зустрічі!