Додаток 5

до наказу Запорізького обласного центру зайнятості

______________ № ________          

 

Інформаційна картка

адміністративної послуги з внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

Запорізький обласний центр зайнятості

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Запорізький обласний центр зайнятості

69126, м.Запоріжжя, вул.Незалежної України, 56-а

Запорізький міський центр зайнятості

69126, м.Запоріжжя, вул.Рекордна, 16-б

Південний відділ сприяння зайнятості Запорізького МЦЗ

69104, м.Запоріжжя, вул.Комарова, 11

Бердянський міськрайонний центр зайнятості

71118, м.Бердянськ, вул.Консульська, 14/2

Мелітопольський міськрайонний центр зайнтості

72313, м.Мелітополь, пр.50-ти річчя Перемоги, 36/14

Токмацька міськрайонна філія Запорізького ОЦЗ

71700, м.Токмак, вул.Шевченка, 7

Енергодарська міська філія Запорізького ОЦЗ

71503,м.Енергодар, вул.Ценральна, 8

Василівська районна філія Запорізького ОЦЗ

71600, м.Василівка, бул.Центральний, 39-а

Відділ сприяння зайнятості Василівської районної філії у м. Дніпрорудне

71630, м.Дніпрорудне, проспект Ентузіастів, 22

Веселівська районна філія Запорізького ОЦЗ

72202, смт.Веселе, вул.Центральна, 202

Вільнянська районна філія Запорізького ОЦЗ

70002, м.Вільнянськ, вул.Зачиняєва, 26

Гуляйпільська районна філія Запорізького ОЦЗ

70200, м.Гуляйполе, пл.Героїів України, 4

Запорізька районна філія Запорізького ОЦЗ

69114, м.Запоріжжя, пр.Інженера Преображенського, 33

Кам'янсько-Дніпровська районна філія Запорізького ОЦЗ

71304, м.Кам'янка-Дніпровська, вул.Набережна, 72

Відділ сприяння зайнятості у Великобілозерському районі Кам'янсько-Дніпровської районної філії

71400, с.Велика Білозерка, вул.Центральна, 92

Більмацька районна філія Запорізького ОЦЗ

71001, смт.Більмак, пров.Поштовий, 8

Михайлівська районна філія Запорізького ОЦЗ

72002, смт.Михайлівка, вул.Центральна, 33

Новомиколаївська районна філія Запорізького ОЦЗ

70100, смт.Новомиколаївка, вул.Українська, 42

Оріхівська районна філія Запорізького ОЦЗ

70500, м.Оріхів, вул.Покровська, 37-а

Пологівська районна філія Запорізького ОЦЗ

70600, м.Пологи, вул.Івана Чеберка, 3-а

Приазовська районна філія Запорізького ОЦЗ

72400, смт.Приазовське, пров.Лікарняний, 1

Приморська районна філія Запорізького ОЦЗ

72102, м.Приморськ, вул.Морська, 55-а

Відділ сприяння зайнятості у Розівському районі Більмацької районної філії

70302, смт.Розівка, вул. Центральна, 90

Чернігівська районна філія Запорізького ОЦЗ

71202, смт.Чернігівка, вул.Соборна, 422

Якимівська районна філія Запорізького ОЦЗ

72503, смт.Якимівка, вул.Паркова, 45-а

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер, 800 - 1700

п’ятниця, 800 - 1545

обідня перерва, 1200 – 1245

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон:(061) 239-80-07, факс:(061) 239-87-18,

(061) 224-00-35, (061) 233-35-61;
E-mail:03491412@mail.gov.ua, zap_ocz_yur@ukr.net;

http://www.dcz.gov.ua/zap

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закон України

Закон України «Про зайнятість населення» (далі – Закон)

Умови отримання адміністративної послуги

5.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява роботодавця про внесення змін до дозволу.

Роботодавець зобов’язаний звернутися для внесення змін до дозволу відповідно до частини першої статті 425 Закону України «Про зайнятість населення» у разі виникнення однієї з таких обставин:

1) зміна найменування юридичної особи - роботодавця, реорганізація або виділ юридичної особи - роботодавця, зміна імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем;

2) оформлення нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства;

3) зміна назви посади іноземця або особи без громадянства, переведення на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл.

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Для внесення змін до дозволу роботодавець подає заяву за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України.

Роботодавець разом із заявою про внесення змін до дозволу подає:

1) у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем, - копію паспорта фізичної особи - підприємця, який
є роботодавцем;

2) у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 2 частини першої  статті425 Закону України «Про зайнятість населення», - копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом
з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;

3) у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 3 частини першої  статті425 Закону України «Про зайнятість населення», - копію трудового договору (контракту) в новій редакції або копію додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту).

Підтвердження зміни найменування юридичної особи - роботодавця, реорганізації або виділу юридичної особи – роботодавця регіональний центр зайнятості, отримує самостійно з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

7.

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Роботодавець (уповноважена особа)   зобов’язаний звернутися із заявою про внесення змін до дозволу не пізніш як за 30 днів після виникнення обставин, передбачених частиною першою статті 425 Закону України «Про зайнятість населення».

Роботодавець, який не звернувся із заявою про внесення змін до дозволу
в установлений частиною третьою статті 425 Закону України «Про зайнятість населення» строк, несе відповідальність відповідно до закону.

8.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

9.

Строк надання адміністративної послуги

Три робочих дні з дня отримання заяви

10.

Перелік підстав для зупинення розгляду заяви про внесення змін до дозволу

Підставами для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви відповідно до частини третьої статті 428 Закону України «Про зайнятість населення» є:

1) подання документів від імені роботодавця особою, яка не має на це повноважень;

2) подання разом із заявою документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі;

3) невідповідність заяви та/або документів, поданих разом із заявою, вимогам, установленим цим Законом, складення заяви не за встановленою формою;

4) наявність недостовірних даних у заяві або документах, поданих разом із заявою;

5) невідповідність умов проєкту трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, або умов додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) законодавству України про працю.

11.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставами для відмови у внесенні змін до  дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства відповідно до статті 429 Закону України «Про зайнятість населення» є:

1) неусунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку або визнання регіональним центром зайнятості, мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;

2) подання заяви та документів для продовження дії дозволу з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 426 Закону України «Про зайнятість населення»;

3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, який є роботодавцем;

4) скасування дозволу, отриманого роботодавцем з підстав, передбачених пунктами 4, 6–8 та 11 частини другої статті 4210 Закону України «Про зайнятість населення» (протягом року з дня прийняття рішення про скасування). Зазначене положення не застосовується у випадках, коли роботодавцем подано заяву про отримання дозволу для іншого іноземця або особи без громадянства;

5) скасування дозволу з підстав, передбачених пунктами 5, 9 та 10 частини другої статті 4210 Закону України «Про зайнятість населення» (протягом року з дня прийняття рішення про скасування);

6) відмова регіонального органу Служби безпеки України у погодженні видачі дозволу на застосування праці громадянина Російської Федерації, громадянина Республіки Білорусь, а також інших держав, визнаних такими, що становлять загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності і демократичному конституційному ладу та іншим національним інтересам України.

12.

Результат надання адміністративної послуги

- Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців або осіб без громадянства;

- відмова у внесення змін до дозволу.

13.

Способи отримання відповіді (результату)

У разі відсутності підстав для зупинення розгляду заяви регіональний центр зайнятості приймає рішення про внесення змін до дозволу і протягом двох робочих днів з дня його прийняття оприлюднює відповідну інформацію на своєму веб-сайті та повідомляє роботодавця засобами електронного зв’язку.

У разі відмови у внесенні змін до дозволу подані документи повертаються (видаються особисто, надсилаються поштовим відправленням) роботодавцю не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від роботодавця заяви про їх повернення.

Видача оформленого бланку дозволу на застосування праці іноземця здійснюється через центр зайнятості