ОПИС
документів до заяви про продовження дії дозволу

на застосування праці іноземців та осіб без громадянств

_________________________________________________

(найменування роботодавця)

 

з/п

Найменування документів

Кількість  аркушів  

Примітки 

1

2

3

4

1.

 

Заява

 

 

2.

Фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра

 

 

3*.

 

 

 

 

4*.

 

 

 

 

5*.

 

 

 

 

6*.

 

 

 

 

7*.

 

 

 

 

* – документи згідно з переліком для отримання дозволу, якщо вони змінилися (частина третя статті 422).

 

 

Реєстрація заяви

 

« ___ » ____________ 20__ року № ____

 

______________________________________________

(посада)

 

_____________________      _____________

(ПІБ особи яка прийняла документи)                        (підпис)

 

Опис отримав                                     _____________                        _______________

(роботодавець або уповноважена особа**)                              (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)

 

 «___» _____ 20_ року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**– у випадку коли заяву та документи подає уповноважена особа необхідно вказувати дату, номер доручення та ким видане доручення