ОПИС
документів до заяви про внесення змін до дозволу
на застосування праці іноземців та осіб без громадянств та документів

 

_________________________________________________

(найменування роботодавця)

 

з/п

Найменування документів

Кількість  аркушів  

Примітки 

1

2

3

4

1.

 

Заява за формою

 

 

2*.

Копію паспорта фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем

 

 

3*.

Копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку

 

 

4*.

Проект трудового договору (контракту) в новій редакції або проект додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту)

 

 

5*.

 

 

 

6*.

 

 

 

 

7*.

 

 

 

 

* – подаються у разі внесення змін у документах (частина друга статті 425).

 

 

Реєстрація заяви

 

« ___ » ____________ 20__ року № ____

 

______________________________________________

(посада)

 

_____________________      _____________

(ПІБ особи яка прийняла документи)                        (підпис)

 

 

Опис отримав                                   _____________              _______________

(роботодавець або уповноважена особа**)                              (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 «___» _____ 20_ року

 

 

 

**– у випадку коли заяву та документи подає уповноважена особа необхідно вказувати дату, номер доручення та ким видане доручення