ОПИС
документів до заяви про видачу
дозволу

на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

_________________________________________________

(найменування роботодавця)

 

з/п

Найменування документів

Кількість  аркушів  

Примітки 

1

2

3

4

1.

Заява

 

 

2.

Копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку

 

 

3.

Кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра

 

 

4.

Копія проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем

 

 

5*.

Копія диплома про вищу освіту відповідного університету

 

 

6*.

Нотаріально засвідчені копії документів, що ідентифікують об’єкт авторського права та/або суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право)

 

 

7*.

Копія договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг)

 

 

8*.

Рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та копія контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні

 

 

9*.

Копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні

 

 

10*.

 

 

 

 

* – подаються у разі працевлаштування окремих категорій іноземців та осіб без громадянства (частина друга статті 422).

 

Реєстрація заяви

 

« ___ » ____________ 20__ року № ____

 

______________________________________________

(посада)

_____________________      _____________

(ПІБ особи яка прийняла документи)                        (підпис)

 

Опис отримав                                   _____________              _______________

(роботодавець або уповноважена особа**)                              (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 «___» _____ 20_ року                                                                               

 

**– у випадку коли заяву та документи подає уповноважена особа необхідно вказувати дату, номер доручення та ким видане доручення