КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 листопада 2017 р. № 858

Київ

Про затвердження форм заяв для отримання 
роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців 
та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на 
застосування праці іноземців та осіб без громадянства, 
внесення змін до дозволу на застосування праці 
іноземців та осіб без громадянства

Відповідно до частин першої та третьої статті 422, частини першої статті 425 Закону України “Про зайнятість населення” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити форму:

заяви про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства згідно з додатком 1;

заяви про продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства згідно з додатком 2;

заяви про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства згідно з додатком 3.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування  та застосовується з 27 вересня 2017 року.

 

 

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858

_____________________________________

(найменування органу, до якого подається заява)

_____________________________________

 (повне та скорочене найменування роботодавця —

_____________________________________

юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної

особи — підприємця)

ЗАЯВА
про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці
іноземців та осіб без громадянства

Прошу видати дозвіл на застосування праці _______________________

(прізвище,

_________________________________________________________________

ім’я, по батькові)

_________________________________________________________________

(громадянство/підданство)

на строк  ________________________________________________________

(зазначається строк дії дозволу згідно з вимогами статті 423 Закону України
“Про зайнятість населення”)

на посаді (за професією) ___________________________________________,

(згідно з Національним класифікатором
ДК 003:2010 “Класифікатор професій”)

який є:

 • іноземним найманим працівником;
 • відрядженим іноземним працівником;
 • внутрішньокорпоративним цесіонарієм;
 • іноземним високооплачуваним професіоналом;
 • засновником та/або учасником, та/або бенефіціаром (контролером) юридичної особи, утвореної в Україні;
 • іноземним працівником творчої професії;
 • іноземцем або особою без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
 • іноземним ІТ-професіоналом;
 • випускником вищого навчального закладу, включеного до першої сотні у світовому рейтингу ____________________________________________.

                          (назва світового рейтингу)

Підтверджую, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів не пов’язана з належністю до громадянства України та не потребує надання допуску до державної таємниці.

Адреса електронної пошти _____________________________________

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”________________

_________________________________________________________________

Місцезнаходження роботодавця — юридичної особи/фізичної особи — підприємця _______________________________________________________

_________________________________________________________________

Контактний телефон ___________________________________________

Додаток: на ___ арк.

 

 

___ ___________ 20___ р.

 

 

_____________________

(підпис керівника юридичної особи ∕ фізичної особи — підприємця)

________________

(ініціали та прізвище)

МП (за наявності)

_____________________

 

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858

_____________________________________

(найменування органу, до якого подається заява)

_____________________________________

 (повне та скорочене найменування роботодавця —

_____________________________________

юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця)

ЗАЯВА
про продовження строку дії дозволу на застосування праці
іноземців та осіб без громадянства

Прошу продовжити строк дії дозволу на застосування праці _________

                        

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________________________________________________

(громадянство/підданство)

до  ______________________________________________________________

(зазначається строк згідно з вимогами статті 423 Закону України
“Про зайнятість населення”)

на посаді (за професією) ___________________________________________,

(згідно з Національним класифікатором 
ДК 003:2010 “Класифікатор професій”)

який є:

 • іноземним найманим працівником;
 • відрядженим іноземним працівником;
 • внутрішньокорпоративним цесіонарієм;
 • іноземним високооплачуваним професіоналом;
 • засновником та/або учасником, та/або бенефіціаром (контролером) юридичної особи, утвореної в Україні;
 • іноземним працівником творчої професії;
 • іноземцем або особою без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
 • іноземним ІТ-професіоналом;
 • випускником вищого навчального закладу, включеного до першої сотні у світовому рейтингу ____________________________________________.

                           (назва світового рейтингу)

 

Підтверджую, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів не пов’язана з належністю до громадянства України та не потребує надання допуску до державної таємниці.

Адреса електронної пошти  ____________________________________

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”________________

_________________________________________________________________

Місцезнаходження роботодавця — юридичної особи/фізичної особи — підприємця _______________________________________________________

_________________________________________________________________

Контактний телефон ___________________________________________

Додаток: на ___ арк.

 

___ ___________ 20___ р.

 

_____________________

(підпис керівника юридичної особи ∕ фізичної особи — підприємця)

________________

(ініціали та прізвище)

МП (за наявності)

_____________________

 

Додаток 3

до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858

_____________________________________

(найменування органу, до якого подається заява)

_____________________________________

 (повне та скорочене найменування роботодавця —

_____________________________________

юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної

особи — підприємця)

ЗАЯВА
про внесення змін до дозволу на застосування праці
іноземців та осіб без громадянства

Прошу внести зміни до дозволу № ___________ на застосування праці

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________________________________________________

(громадянство/підданство)

у зв’язку із:

 • зміною найменування юридичної особи — роботодавця, реорганізацією або виділом юридичної особи — роботодавця, зміною імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи — підприємця, який є роботодавцем;
 • оформленням нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі в разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства;
 • зміною найменування посади іноземця або особи без громадянства, переведенням на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл.

Адреса електронної пошти ______________________________________

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”________________

_________________________________________________________________

Місцезнаходження роботодавця — юридичної особи/фізичної особи — підприємця _______________________________________________________

_________________________________________________________________

Контактний телефон ____________________________________________

Додаток: на ___ арк.

___ ___________ 20___ р.

 

 

_____________________

(підпис керівника юридичної особи ∕ фізичної особи — підприємця)

________________

(ініціали та прізвище)

       

МП (за наявності)

_____________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 15 листопада 2017 р. № 858

ПЕРЕЛІК
 постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 437 “Питання видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 48, ст. 1722).

2. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2015 р. № 42 “Деякі питання дерегуляції господарської діяльності” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 12, ст. 316).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 28 “Про внесення змін до Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 12, ст. 336).

_____________________