Відомо, що у світі існує безліч професій, їх налічується близько 50 тисяч. Деякі з професій зникають, на зміну їм приходять нові.

Як же зорієнтуватися серед цієї кількості? Як знайти  серед тисяч ту єдину, яка стане справою всього життя? То що ж означає саме поняття професія ? Професія – в перекладі з латинської означає «оголошую свою справу». У тлумачному словнику дається таке визначення «Професія – це рід трудової діяльності, що вимагає відповідної підготовки і є для будь-кого основним джерелом існування». У кожній професії є свої різновиди праці, які називаються спеціальностями. Наприклад, немає професії «учитель всього», а є  учитель початкових класів, математики, фізики тощо, а інженер може бути інженером-електриком,  механіком.У багатьох професіях не можна розібратися без класифікації.  

 Професор Е.А.Клімов розробив класифікацію професій, яка побудована на підставі  -  предмета праці. Кожен вид праці людини має наступні компоненти : “людина-техніка","людина-природа","людина-знак","людина-мистецтво","людина-людина".

 Сьогодні ми розглянемо, які професії відносяться до названих  типів, окреслимо професійно важливі якості кожного типу професій та проведемо самодіагностику схильності до професій даних типів.

Професії типу «Людина - техніка»

Відтак  «Людина – техніка» об’єднує  професії, спеціалісти яких мають справу з технікою. Наприклад: інженер, радіотехнік, технолог, слюсар, оператор технічного устаткування, електромонтер, бурильник, токар, фрезерувальник, шліфувальник, штампувальник, оператор верстатів з числовим програмним управлінням, слюсар-складальник, радіотехнік, монтажник конструкцій, слюсар, столяр, тесляр, ткач, в’язальник, крутильниця, мотальниця, кравець, арматурник, бетоняр, каменяр, технік-будівник, інженер-будівник, електрозварник, механік, слюсар з ремонту автомобілів,складальник мікросхем, водій тощо). Спеціалісти таких професій працюють скрізь: у промисловості, сільському господарстві, в сфері обслуговування, в науці тощо.

Людина, яка обирає професії даного типу, повинна мати професійно важливі якості. Запрошуємо Вас до проведення експрес – діагностики.  Серед професійних якостей,  які наведені нижче,  відзначайте  + ті, які притаманні вам. А саме:

 • Гарне знання  фізики, математики, хімії, високий інтерес до цих предметів;

 • розвинений невербальний інтелект (технічне мислення)

 • добре розуміння різних схем, графіків,зразків креслення;

 •  розвинена  просторова уява

 • добре розвинений окомір

 • спостережливість

 • практичне мислення

 • інтерес до техніки

 • технічна фантазія, тобто здібність подумки  з'єднувати та роз'єднувати технічні об'єкти та їх частини та т.ін.

Якщо у вас наявні більшість з названих якостей, то вам слід обирати професію даного типу «Людина - техніка».

Професії типу «Людина - природа»

Обираючи професію даного типу Ви повинні усвідомлювати, що берете на себе відповідальність за розвиток і майбутнє оточуючого середовища, за життя наступних поколінь. Головний предмет праці в професіях даного типу − живі організми, біологічні і мікробіологічні процеси. Є й такі професії даного типу, які вимагають художніх схильностей: квітник-декоратор, технік зеленого будівництва (фахівець з озеленення міст). Але все-таки головний предмет уваги − рослини і середовище їх існування, тваринництво та праця з живими організмами: бджоляр, птахівник, рибовод тощо. Від людей, що обирають область «Людина-природа», потрібна ініціатива  самостійність в вирішенні конкретних трудових завдань. Представників цих професій поєднує одна дуже важлива якість - любов до природи. Але любов не споглядацька, а діяльна.

                  До даного типу належать професії: геолог, астроном, еколог, мікробіолог, садівник, бджоляр, зоотехнік, квіткарка, флорист, ветеринар, єгер, фермер, агроном.

Звісно, що людина, яка обирає професії даного типу, повинна мати професійно важливі якості. Традиційно  серед професійних якостей,  які наведені нижче,  відзначайте  + ті, які притаманні вам. А саме:

 • врівноваженість;

 • інтерес та особливе відношення до «живого»;

 • захоплення навчальними предметами , пов’язаними з вивченням живої природи;

 • не просто дуже багато знати про живі організми, але передбачати можливі зміни в них;

 •  потрібна ініціатива й самостійність у вирішенні конкретних завдань;

 •  дбайливість, терпіння,  далекоглядність;

 • Акуратність, здатність доводити все до кінця;

 • потреба допомагати бездомним тваринам;

 • чуйність, емпатійність («вживання в світ живої природи»)

 • спостережливість, здатність тривалий час вивчати рослини, тварин, спостерігати за мікроорганізмами.

Якщо у вас присутні більшість з названих якостей, ви дуже любите природу, професійно цікавитесь вирощуванням рослин та квітів, любите доглядати за тваринами і при потребі надавати допомогу вуличним тваринам, цікавитесь особливостями мікроорганізмів, -то вам слід обирати професію даного типу.

Професії типу «Людина - знак»

Для професій типу Людина-знакова система – предметом праці є знаки, знакові системи, літери, цифри, звуки, слова та інформація. Це професії: оператор, програміст, перекладач, лінгвіст, бухгалтер, економіст, коректор, аудитор, копірайтер, топограф, секретар-друкарка і. т.д.

Щоб успішно працювати за даними професіями потрібна особлива здатність подумки поринати в світ, здавалося б, сухих позначень, відволікатися від предметних властивостей навколишнього світу й зосереджуватися на відомостях, які несуть у собі ті або інші знаки. При обробці інформації  у вигляді умовних знаків  виникають завдання контролю, перевірки, обліку, обробки відомостей, а також створення нових знаків, знакових систем . У представників  даного типу професії робота має постійний та конкретний характер, вимагає посидючості, високої концентрації уваги.

Звісно, що людина, яка обирає професії даного типу, повинна мати професійно важливі якості:

 • бути  зосередженою, посидючою та мати гарну увагу;

 • добре розвинене абстрактне мислення (внутрішнє обмірковування);

 • здібність аналізувати явища, факти, події;

 • високий рівень  концентрації уваги;

 • здатність  сприймати  та  утримувати  в пам’яті велику кількість інформації;

 • аналітичне мислення;

 • вміння  тривалий час працювати  з цифрами,   буквами,  знаковими системами

Професії типу «Людина – художній образ»

Це професії,  пов’язані  зі створенням та  відтворенням різноманітних мистецьких образів, елементів. Це професії  художник-декоратор, актор драматичного театру, артист балету, музикант, композитор, реставратор, письменник, дизайнер,ювелір, стиліст,фотограф, фотомодель   і.т.д. Щоб успішно працювати за даними професіями потрібна творча уява та творче мислення,  високий рівень емоційно-естетичного сприйняття.

Професійно важливі якості:

 • творча  уява;

 • образне мислення;

 • розвинуте естетичне  відчуття;

 • спостережливість та зорова  пам’ять;

 • розвинуте наочно - образне мислення;

 • високий рівень розвитку емоційно-естетичного сприймання

Професії типу «Людина – людина»

Головний зміст праці в професіях типу "людина-людина" зводиться до взаємодії між людьми. Якщо налаштується ця взаємодія, виходить, налагодиться й робота. Тому істотне значення має вміння встановлювати та підтримувати контакти з людьми, розуміти їх.  Це професії  вчитель, психолог,журналіст, лікар, продавець, перукар, юрист, охоронник, офіс-менеджер, страховий агент, секретар, соціальний працівник, соціолог  і.т.д. Ви можете самостійно продовжити цей ряд професій, так як ми часто стикаємось з представниками цього типу.

Праця цих людей направлена на виховання і навчання, інформування, побутове, торгове і медичне обслуговування.

Психологічні вимоги  професій  цього типу до людини:

 • вміння встановлювати  взаємовідносини з оточуючими;

 • вміння вільно виражати свої думки;

 • вміння  допомагати людям, емпатійно відноситись до них;

 • добрий самоконтроль,  стійкість до емоційної напруги;

 • вміння переконувати  та знаходити компроміс;

 • високий рівень конструктивного спілкування;

 • знання педагогіки та психології ;

 • бути доброзичливою;

 • чуйною.

Таким чином ми провели самодіагностування ваших професійних вподобань та схильностей. Тип професій, в якому Ви зробили найбільшу кількість позначок (+), відображає Ваші професійні схильності. Тож вивчайте себе, свої професійні наміри, інтереси, щоб обрати професію по душі та самореалізуватись, як професіонал та творча особистість.