Зрозуміло, перш, ніж  обрати яку-небудь професію, необхідно достатньо добре  дізнатись про неї. Яким чином це можна зробити? Існує декілька шляхів пошуку і збору інформації про професії.

По-перше, Ви можете попросити розповісти про ті професії, що Вас цікавлять,  знаючих людей. По-друге, Ви маєте нагоду прочитати про різні професії в літературі або дізнатися про деякі з них у фільмах. По-третє, в деяких випадках можна простежити за трудовою діяльністю спеціалістів на їх робочому місці. По-четверте, іноді є можливість спробувати попрацювати самому.

ЩО СЛІД ДІЗНАТИСЯ ПРО ПРОФЕСІЇ?

Плануючи свою кар'єру, неминуче доводиться збирати відомості про різні професії, оцінювати їх, порівнювати між собою. Для того, щоб не упустити ніякої важливої інформації про професії, бажано, щоб ознаки, на які Ви орієнтувалися при зборі професійних відомостей, були найістотнішими, і кількість цих ознак була достатньо повною і вичерпною.

Технологічні характеристики професії включають опис наступних речей:

  • Який предмет праці? На що переважно направлена трудова діяльність фахівця? Це можуть бути інші люди, техніка, інформація, мистецтво або природа. В чому полягає мета праці? Можливо, це матеріальне  виробництво, створення  будь-яких духовних цінностей, обслуговування і догляд за людьми, технікою або природою?  Які трудові операції застосовуються в ході діяльності? Які фізичні, розумові і соціальні дії доводиться виконувати спеціалісту? Які характеристики робочого місця спеціаліста? Де йому доводиться працювати: в приміщенні, в кабіні, на відкритому повітрі? В якому кліматі він частіше працює?Чи доводиться йому працювати переважно на одному місці  або часто роз'їжджати?  Працює він в основному в колективі  чи  індивідуально? Чим характеризується робочий час спеціаліста? Чи працює він в жорсткому або вільному режимі?   Чи    доводиться  йому працювати позмінно, в нічний  час, вахтами? Як часто  спеціаліст  змушений виконувати роботу в неробочий час, працювати тривалий час без перерв, працювати у вимушеному темпі, працювати неритмічно: з паузами і простоями?

  • Які бувають помилки в трудовій діяльності? До яких наслідків вони можуть приводити? Якими причинами вони можуть викликатися?

Педагогічні характеристики визначають:

  • Які учбові заклади здійснюють підготовку за даною професією?

  • Які знання і навички необхідні для успішної професійної діяльності?

Медичні характеристики професії визначають:

•        Які несприятливі умови праці властиві даній професії? Це можуть бути шкідливі кліматичні чинники, порушення біологічних ритмів, вимушена поза і обмежена рухливість, великі фізичні навантаження, одноманітність діяльності, вимушений темп, складність ситуацій,  небезпека, ризик, загроза поразок, раптовість і несподіванка, швидка зміна дій, перешкоди і сторонні подразники, неприємні враження, підвищена відповідальність, робота наодинці, конфлікти між людьми.

Нарешті, психологічні характеристики професії містять інформацію про те, які вимоги пред'являє професія до різних психологічних особливостей людини:

  •  до його органів чуття, зорового, слухового, дотикового сприйняття;

  • до рухових якостей: сили і витривалості, швидкості і точності рухів,  спритності;

  •  до розумових здібностей, зосередження уваги, запам'ятовування, розуміння, просторової уяви, логічних міркувань;

  •  до рис характеру: товариськості, самостійності, стриманості, рішучості, наполегливості, відповідальності і т.д.