Запорізький ОЦЗ оголошує Відбір закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних за професіями 8322 «Водій трамвая», 8322 «Водій тролейбуса».

Відбір закладів освіти відбудеться на засіданні Комісії 16.06.2020 року о 10.00 годині.

Документи про участь у Відборі можуть надсилатися або подаватися до Запорізького обласного центру зайнятості, починаючи з 01.06.2020 року за адресою: 69037 м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 56-а. Графік прийому пропозицій про участь у Відборі: з 8.00 до 17.00 години (п’ятниця з 08.00 до 15.45 годин).

Відповідальна особа за прийом пропозицій - Штенгелова Марія Іванівна - провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації профнавчання, секретар комісії (контактний телефон – ((061) 233-31-36), години прийому з 8.00 до 17.00 (п’ятниця з 08.00 до 15.45).

 

Для участі у відборі заклади освіти повинні подати пропозиції про участь у відборі разом із такими документами:

1) щодо організації професійного навчання:

 інформацію про наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);

інформацію про наявність у закладу освіти свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти чи сертифіката про акредитацію освітньої програми за відповідною спеціальністю (за наявності);

кошторис витрат на професійне навчання однієї особи за весь період навчання за окремою професією, спеціальністю (програмою, галуззю знань), складений відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року N 736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за N 1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти;

інформацію в довільній формі про матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення закладу освіти, наявність баз для проведення виробничої практики;

в довільній формі інформацію про доступність будівель, споруд і приміщень закладу освіти для осіб з особливими освітніми потребами.

 

2) щодо організації проживання в період навчання:

-    інформацію в довільній формі про кількість місць для забезпечення проживання зареєстрованих безробітних у період професійного навчання;

-   інформацію в довільній формі про умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, установленим законодавством

-   кошторис витрат або калькуляцію на проживання одного слухача на добу, складені відповідно до Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року N 736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за N 1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти.

 

критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних є:

місце розташування закладу освіти в межах адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, міста Київ і Севастополь);

-    наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);

-    наявність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти, потрібного для повного виконання навчальних планів та освітніх програм;

-    наявність баз для проведення виробничої практики.

 

Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації проживання зареєстрованих безробітних у період навчання є:

відповідність умов проживання санітарним нормам, установленим законодавством.